Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «F» – 45
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
FA FI FO
 

FACİƏ

FACİƏ – KOMEDİYA Bu dəhşətli faciəni görüb ürəyi sıxıldı (S.
подробнее

FACİƏLİ

FACİƏLİ – KOMİK Hamınız tədricən bu ağır faciəli günlərə alışır və hadisələrin sonunu gözləyirsiniz (S.Vəliyev); Komediyanın əsas tənqid hədəfi və komik qəhrəmanı Tarıverdidir (F.Qasımzadə).

FAĞIR

FAĞIR – DƏCƏL O, fağır, nəzakətli, rəhmli bir gəncdir (M.S.
подробнее

FAĞIRLIQ

FAĞIRLIQ – DƏCƏLLİK Elə onu bu günə qoyan onun fağırlığıdır (“Ulduz”); Dəcəlliyinə baxmayaraq, məktəbdə oğlanlar da, qızlar da xətrini istəyirdilər (S.Qədirzadə).

FANTASTİK

FANTASTİK – REAL Bəs real həyatsız fantastik əsərin taleyi necə olardı (“Azərbaycan”).

FANTASTİKA

FANTASTİKA – REALLIQ Mən bilən bu cür fantastika reallığı zənginləşdirir (“Azərbaycan”).

FARAĞAT

FARAĞAT – SƏRBƏST Svetlana Stepanova ayağa qalxıb farağat durdu, ucadan dedi (C.
подробнее

FASİLƏLİ

FASİLƏLİ – MÜNTƏZƏM Onların işi fasiləlidir. ...
подробнее

FASİLƏSİZ

FASİLƏSİZ – ARABİR Demək olar ki, bütün ömür boyu fasiləsiz işləmişəm (“Azərbaycan”); Arabir qəribsədilər, təzədən yollara, səfərlərə çıxmaq istədilər (“Azərbaycan”).

FAYDA

FAYDA – ZƏRƏR Danışmaqdan fayda yoxdur (Ə.
подробнее

FAYDALI

FAYDALI – ZƏRƏRLİ Oxuyun faydalı kitablardan (A.
подробнее

FAYDASIZ

FAYDASIZ – XEYİRLİ Ancaq Rantik yaxşı başa düşdü ki, bütün bunlar faydasızdır (C.
подробнее

FƏAL

FƏAL – PASSİV O nəinki fəal bir şəfqət bacısı, həm də Anita kimi qəhrəman bir qadın idi (S.
подробнее

FƏALLAŞMAQ

FƏALLAŞMAQ – PASSİVLƏŞMƏK Formasız materiya passivdir, yalnız materiya forma ilə birləşdikdə fəallaşır. Məchul fellərdə subyekt passivləşir.

FƏALLIQ

FƏALLIQ – PASSİVLİK Məclisin kişilər hissəsi xüsusi fəallıq göstərirdi (M.
подробнее

FƏDAİ

FƏDAİ – FƏRARİ Adım fədaidir, bil ağa dərviş;Çəkmə xəyalımı uzağa, dərviş (M.
подробнее

FƏDAKAR

FƏDAKAR – QORXAQ Fədakar adamlardır (M.
подробнее

FƏDAKARLIQ

FƏDAKARLIQ – QORXAQLIQ Sənət dostluq və məhəbbət kimi fədakarlıq tələb edir (C.
подробнее

FƏHMLİ

FƏHMLİ – KÜT Çox fəhmli, qabiliyyətli uşaqdır (Mir Cəlal); İndi onun simasında, intihara qərar vermiş kimi, küt bir durğunluq vardı (Mir Cəlal).

FƏHMSİZ

FƏHMSİZ – AĞILLI Fəhmsiz övladı valideyn nə etsin? (“Azərbaycan”); Sadə, mülayim xasiyyətli, ağıllı, tərbiyəli qız idi (S.Qədirzadə).