Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «G» – 87
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
GE GU
 

GEC

GEC – ERKƏN Ağa, biz kəndlilər erkən yatıb, erkən də durmağa adət etmişik (S.S.
подробнее

GECƏ

GECƏ – GÜNDÜZ Bakının gecəsi də gündüzü kimi işıqlıdır (Ə.Vəliyev).

GECİKMƏK

GECİKMƏK – TƏLƏSMƏK Ziyana tələsdim, xeyli gecikdim; Bir də bu dünyaya gələcəyəmmi? (H.Hüseynzadə).

GECLİK

GECLİK – TEZLİK Onun gəlişinin gecliyi və ya tezliyi məsələnin həllinə təsir etmir (“Azərbaycan”).

GEDİŞ

GEDİŞ – GƏLİŞ Gülüm, gəlmişəm mən özüm qurban; Gəlişin gözəldir, gedişin yaman (B.Vahabzadə).

GEDİŞLİ

GEDİŞLİ – GƏLİŞLİ Hamısı yel gedişli, biri o birindən çapar (M.
подробнее

GEN

GEN – DAR Dinmədim, dar etdilər başıma gen dünyanı (S.Rüstəm).

GENƏLMƏK

GENƏLMƏK – DARALMAQ Birdən onun gözləri genəldi (S.
подробнее

GENİŞ

GENİŞ – YIĞCAM Elmin meydanı geniş, mənzili uzaqdır (İ.
подробнее

GENİŞLİK

GENİŞLİK – DARLIQ Mən genişlik xoşlayıram; Torpağımın yoxdur sonu (M.
подробнее

GERÇƏK

GERÇƏK – YALAN Lap gerçək deyirəm, belə şeylə də zarafat olar? (Ə.
подробнее

GERÇƏKLİK

GERÇƏKLİK – İMKAN Gerçəklik dedikdə artıq həyata keçmiş, baş tutmuş, realizə edilmiş imkan nəzərdə tutulur. İmkan hələ həyata keçməmiş, baş tutmamış gerçəklikdir (“Dialektik materializm”). GERÇƏKLİK – YALANLIQ O, gerçəkliyi sevən adam idi. Kəndçilər etdilər dübarə hücum; Yenə oldu yalanlığı məlum (M.Ə.Sabir).

GERİ

GERİ – İRƏLİ Divarlar çəkilmişdi geri; yenə irəli gəldilər (R.Rza).

GERİLƏMƏK

GERİLƏMƏK – AYAQLAŞMAQ – Bəri gəl, cənab, – deyə qadın təkrar edərkən soldat bir neçə addım da gerilədi, cəld tüfəngini atəşə hazırladı (M.Hüseyn); Qəzet gərək operativ olsun, həyatla ayaqlaşsın (C.Əmirov). GERİLƏMƏK – İRƏLİLƏMƏK Mehriban Zeynalı elə halda görüncə qorxub gerilədi (S.Hüseyn); Küləyin müqavimətini qıraraq yüngülcə qaçıb irəlilədi (M.İbrahimov).

GERİLİK

GERİLİK – İNKİŞAF Gərsin sinəsini acıya, dərdə; Ensin geriliyin pərdəsi, ensin (S.
подробнее

GETMƏK

GETMƏK – QAYITMAQ İndi ikisi də sübh açılandan gedib, bir də qaş qaralanda qayıdır (S.Qədirzadə).

GEYİMLİ

GEYİMLİ – ÇILPAQ Şıq geyimli bu azərbaycanlı əsgərin ayağında haradansa ələ keçirdiyi təzə uzunboğaz çəkmə vardı (S.Qədirzadə); Çılpaq bədənini ona göstərərək müxtəlif fiqurlar edir (S.Vəliyev). GEYİMLİ – ÜRYAN Başıaçıq, sakit duruşlu, bahar geyimli rus, sanki onun üzünə gülürdü (Mir Cəlal); Yaşarmış vəqfisevda, safü üryan (H.Cavid).

GEYİNMƏK

GEYİNMƏK – SOYUNMAQ Mən paltomu geyinmişdim (İ.
подробнее

GƏDA

GƏDA – BƏY Çingiz, məhəbbət aləmində bəy, gəda yoxdur, mən səni sevirəm, sən də məni (S.S.Axundov).

GƏLƏCƏK

GƏLƏCƏK – KEÇMİŞ Mən isə adətim üzrə keçmişi yox, ancaq gələcəyi düşünürəm (M.İbrahimov).