Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «M» – 140
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

MAFRAQ

MAFRAQ – BƏRK Ağacın budağı çox mafraqdır, tez sınacaqdır. Palıd uzunömürlü, bərk ağacdır.

MAĞMUN

MAĞMUN – ZİRƏK O da sənin kimi utancaq, mağmunun biri idi (Mir Cəlal); Zirəkdir, gözüaçıqdır, işdən tez baş açandır (M.İbrahimov).

MAHİR

MAHİR – ACİZ Gülpəri də öz işində mahirdir (Ə.Haqverdiyev); Lakin yenə də özü yeriməkdə aciz idi (M.
подробнее

MAHİRLİK

MAHİRLİK – ACİZLİK İşə qarşı onda xüsusi bir mahirlik var.
подробнее

MAJOR

MAJOR – MİNOR Major, minor. Bəm, ya zil. Bunlardır, ən şad, ən ümidsiz nəğmələrin anası (R.Rza).

MAKSİMAL

MAKSİMAL – MİNİMAL İndi hər bir peşə sahibindən minimal yox, maksimal bilik tələb olunur (“Azərbaycan”).

MAKSİMUM

MAKSİMUM – MİNİMUM Veteranlara maksimum qayğı göstərilməlidir.
подробнее

MALBAŞ

MALBAŞ – DƏRRAKƏLİ Malbaş uşaqdır.
подробнее

MARAQ

MARAQ – ŞÜBHƏ Maraq dolu gözəm mən: baxmaya bilmərəm (R.Rza); Onu sevəcəyinizə şübhəm yoxdur (M.
подробнее

MARAQLI

MARAQLI – BOŞ Dinləyirdim maraqlı söhbətini: qoca müəllimin (R.
подробнее

MARAQSIZ

MARAQSIZ – MƏNALI Əsər maraqsızdır, oxumaq olmur (“Azərbaycan”); Bu gün hər şey gözəl, hər şey mənalıdır, – dedi (M.İbrahimov).

MATƏM

MATƏM – SEVİNC Matəm içindədirlər gördülər hamı (M.
подробнее

MATƏMLİ

MATƏMLİ – ŞAD O qara matəmli günləri unut (S.
подробнее

MAYMAQ

MAYMAQ – GÖZÜAÇIQ – Görmürsən, maymağın biridir (M.
подробнее

MAYMAQLIQ

MAYMAQLIQ – GÖZÜAÇIQLIQ Maymaqlıqdan nə çıxar, gözüaçıqlıq lazımdır.

MEHRİBAN

MEHRİBAN – SƏRT Üzünü Silaya tutub mülayim və mehriban səslə dedi (S.
подробнее

MEHRİBANÇILIQ

MEHRİBANÇILIQ – ƏTİACILIQ O gündən onların arasındakı mehribançılıq ədavətə çevrilir (M.
подробнее

MEHRİBANLAŞMAQ

MEHRİBANLAŞMAQ – SƏRTLƏŞMƏK Günəş mehribanlaşır; Bağçada gül üşümür (R.
подробнее

MEHRİBANLIQ

MEHRİBANLIQ – ƏTİACILIQ Əhməd onun səsindəki süni mehribanlığı duydusa da, üstünü vurmadı (İ.
подробнее

MƏCBURİ

MƏCBURİ – KÖNÜLLÜ Qızcığaz hansı tərəfə qaçsaydı, hər yerdə onu bu cür ağır, məcburi əziyyət gözləyirdi (S.Qədirzadə); Könüllü dəstəyə qoşuldu (“Azərbaycan”).