Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «N» – 58
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NO NU
 

NADAN

NADAN – AĞILLI Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır (Ata. sözü).
подробнее

NADANLIQ

NADANLIQ – MƏDƏNİLİK Bir çoxları nadanlıq; Pəncəsində sıxıldı (H.
подробнее

NADİNC

NADİNC – SAKİT Sakitdir, nadinc deyil (M.Talıbov).

NADİR

NADİR – KÜTLƏVİ Nadir malların çoxunu müdir özünə yaxın olan mağazalar arasında bölüşdürürdü (C.
подробнее

NADÜRÜST

NADÜRÜST – MƏRD A nadürüst balası; sən dedin ki, mən də başa düşəm (S.S.
подробнее

NADÜRÜSTLÜK

NADÜRÜSTLÜK – MƏRDLİK İki nəfər arasında zahiri dostluğun daimiliyi üçün mütləq yalan və nadürüstlük lazımdır (M.Talıbov); Əsil mərdlik timsalıdır (“Azərbaycan”).

NAĞD

NAĞD – BORC Bu gün nisyədir, sabah nağd ola bilər (M.
подробнее

NAHAMAR

NAHAMAR – DÜZ Ən yazıq, ən kiçik; Nahamar bir daşın ömrünə; Min insan ömrü də bərabər deyildir (R.
подробнее

NAXOŞ

NAXOŞ – SALAMAT Dünyada qoca, ya cavan nə gəzir? Bir naxoş var, bir salamat (Ə.Haqverdiyev).

NAXOŞLUQ

NAXOŞLUQ – SALAMATLIQ Bəs eşitdim mallarda naxoşluq var imiş (Ə.
подробнее

NAİNSAF

NAİNSAF – RƏHMLİ Nainsafın kəli qaçar (Ata. sözü); Rəhmli adamların işi uğurlu olur.

NAQİS

NAQİS – KAMİL Bu yaşa gəlmişəm, məndən bir pis söz, bəd hərəkət, naqis əməl görməmisiniz və eşitməmisiniz (Ə.Vəliyev); Kamil bir şəxsdir (M.İbrahimov).

NAMƏRD

NAMƏRD – CƏSARƏTLİ Namərd gəlib mərd olmaz (Ata.
подробнее

NAMUSLU

NAMUSLU – HƏYASIZ Ağıllı və namuslu adamlar bu böhtanlara inanmazlar (M.
подробнее

NAMUSSUZ

NAMUSSUZ – TƏRBİYƏLİ Xanın nökəri sənin kimi namussuzlardır (A.
подробнее

NANƏCİB

NANƏCİB – LƏYAQƏTLİ Nanəcibdən ağa olmaz, təkədən qoç (Ata. sözü); Çox ləyaqətli yoldaşdır (M.
подробнее

NANƏCİBLİK

NANƏCİBLİK – LƏYAQƏTLİLİK Mənim nanəcibliyimdən yoxsulluğa, miskinliyə giriftar olmuş bu bir neçə adama rast gəldiyim üçün şükür etdim (M.Talıbov); O, ləyaqətliliyi ilə bizim gözümüzdə ucalır.

NARAHAT

NARAHAT – ARXAYIN Hər dəfə telefon zəngi eşidəndə Sandrodan bir xəbər veriləcəyini düşünən polkovnik narahat idi (S.Qədirzadə); Dərdin elə busa, lap arxayın gəz (S.Vurğun).

NARAHATLAŞMAQ

NARAHATLAŞMAQ – ARXAYINLAŞMAQ Oğlunun hərəkətlərini görüncə narahatlaşır (Ə.
подробнее

NARAHATLIQ

NARAHATLIQ – ARXAYINLIQ Narahatlığı daha da çoxaldı (S.
подробнее