Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «P» – 20
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
PA PI PO PR PU
 

PAKLIQ

PAKLIQ – ÇİRKİNLİK Baxdım, baxdım, sifətində məlakə paklığı vardı (Çəmənzəminli); Gərək insan aynaya baxsın, görünüşü yaxşıdırsa, işi də görünüşü kimi yaxşı olmalıdır, çünki gözələ çirkinlik yaraşmaz… (“Qabusnamə”).

PARA

PARA – BÜTÜN Paraya dəymə, bütünü kəsmə, doğra doyunca ye (Ata. sözü).

PARÇA

PARÇA – BÜTÖV Qranit parçası, kütləsindən ayrılsa da, qranitdir. O, bütövdən qəlbidir (R.Rza).

PARILDAMAQ

PARILDAMAQ – SÖNMƏK Hər şeydən xəbərsiz olan Ay həmişəki kimi parıldayır, gecəyə bəzək verirdi (S.
подробнее

PAYLAMAQ

PAYLAMAQ – YIĞMAQ Xonçadakı saçaqlı konfetləri xışmalayıb qızlara payladı (İ.
подробнее

PƏRAKƏNDƏLİK

PƏRAKƏNDƏLİK – YIĞCAMLIQ Tətillər dağınıq gedir hələlik; İnqilab sevməyir pərakəndəlik (S.
подробнее

PƏRİŞAN

PƏRİŞAN – XOŞBƏXT Dünyanın pərişan bağında canan; Mən nəğməli bülbül, sən bir baharsan (R.
подробнее

PƏRİŞANLIQ

PƏRİŞANLIQ – XOŞBƏXTLİK Həqiqi yoxsulluq və pərişanlıq görməzlər (M.
подробнее

PƏSDƏN

PƏSDƏN – UCADAN Pəsdən yox, ucadan oxumağı xoşlardı.

PIRPIZ

PIRPIZ – SIĞALLI ...Pırpız qırmızımtıl saçları eynimdə dumanlandı (S.
подробнее

PİNTİ

PİNTİ – SƏLİQƏLİ Qış getsə, gəlsə yaz, pinti qız üzün yumaz (Ata.
подробнее

PİS

PİS – YAXŞI Qoymayaq yaxşını pisləsin pislər (R.Rza).

PİSİKMƏK

PİSİKMƏK – ŞİRNİKMƏK Rüstəm kişi də məsələnin bu tərəfindən yapışıb onu pisikdirdi (M.
подробнее

PİSLƏMƏK

PİSLƏMƏK – XOŞLAMAQ Bilirəm, belə xoşlayırsan (R.
подробнее

PİSLƏŞMƏK

PİSLƏŞMƏK – YAXŞILAŞMAQ ...Xəstəxanada yatan arvadının əhvalı getdikcə pisləşirdi (S.
подробнее

PİSLİK

PİSLİK – YAXŞILIQ Doğrudur, insan yaxşılıqdan razı, pislikdən narazı olur (M.Talıbov).

POZĞUN

POZĞUN – NAMUSLU Həlimənin pozğun qadın olduğuna öz-özlüyündə yəqinlik hasil edən kapitan Rəsulov söhbəti davam etdirdi (C.Əmirov); Hər namuslu oğul, hər namuslu qız; Elin balasıdır, elindir yalnız (S.Vurğun).

POZUŞMAQ

POZUŞMAQ – DÜZƏLİŞMƏK İndi ki, belə oldu, mən bu işi pozacağam (S.S.
подробнее

PROLOQ

PROLOQ – EPİLOQ Proloq ədəbi əsərdə başlanğıc, giriş, epiloq isə ədəbi əsərin son hissəsidir.

PULLU

PULLU – KASIB Çünki onlar kasıb deyil, pulludur (A.Şaiq).