Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «R» – 17
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RE
 

REAL

REAL – XƏYALİ R.Rza real həyati hadisələri qələmə alırdı. ...
подробнее

RƏĞBƏT

RƏĞBƏT – KÜFR Əvvəl küfrü ilə qorxudurdu; İndi rəğbəti ilə qorxudur (R.Rza).
подробнее

RƏHMDİL

RƏHMDİL – ZALIM Ancaq bilirəm ki, siz rəhmdil bir adamsınız (C.
подробнее

RƏHMDİLLİK

RƏHMDİLLİK – ZALIMLIQ Rəhmdillik eləyirik, sonra da əzabını çəkirik (S.
подробнее

RƏHMLİ

RƏHMLİ – İNSAFSIZ Doğrudan da Rade rəhmli adam idi (S.
подробнее

RƏHMSİZ

RƏHMSİZ – İNSAFLI Nə üçün şahların çoxu öz rəiyyətlərinə qarşı rəhmsizdir? (M.
подробнее

RƏİYYƏT

RƏİYYƏT – BƏY Rəiyyət nə qədər avam olsa, bir elə bəy üçün məsləhətdir (Ə.Haqverdiyev).

RƏİYYƏTLİK

RƏİYYƏTLİK – BƏYLİK Arvad tayfası bir şeydir ki, gözü tutub, ürəyi yapışandan sonra nə bəylik axtarır, nə rəiyyətlik (Ə.Haqverdiyev).

RƏSMİ

RƏSMİ – ADİ Yəni yük daşımaqdan ötrü mənə rəsmi paltar geyindirdilər (M.
подробнее

RƏŞADƏT

RƏŞADƏT – QORXAQLIQ ...
подробнее

RƏŞADƏTLİ

RƏŞADƏTLİ – QORXAQ Eşq olsun rəşadətli Azərbaycan Ordusuna! Qorxaq nə zərər edər, nə mənfəət (Ata.
подробнее

RƏZALƏT

RƏZALƏT – FƏZİLƏT Bu fəzilət deyil, rəzalətdir (H.Cavid).

RƏZİL

RƏZİL – LƏYAQƏTLİ Anri lənət yağdırır: Rəzil mütləqiyyətə! (B.
подробнее

RİCA

RİCA – ƏMR Onu göndər mənə, budur bir ricam; Qoy səndən uzaqda duyum iyini (R.
подробнее

RİYAKAR

RİYAKAR – HƏYALI Ancaq ki, riyakar gözlərdən uzaq; Aparın, bir çayda basdırın məni! (R.
подробнее

RİYAKARLIQ

RİYAKARLIQ – HƏYALILIQ Nicat yolunuzu, mahiyyətinizi hiylə və riyakarlıqda görürsünüz (M.
подробнее

RÜTUBƏTLİ

RÜTUBƏTLİ – QURU Sizin zirzəmi bizimkindən rütubətlidir (S.Vəliyev); Oturmağa quru yer axtarırdı (Ə.
подробнее