Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «T» – 120
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TO TU
 

TABE

TABE – MÜSTƏQİL Saysız ulduzlar; nəhayətsiz fəza; insan iradəsinə tabe deyil (R.
подробнее

TABELİ

TABELİ – MÜSTƏQİL Tabeli mürəkkəb cümlədə baş cümlə müstəqil, budaq cümlə isə tabelidir.

TABELİK

TABELİK – MÜSTƏQİLLİK Bu sözü müstəsna tabelik ifadəsilə deyib, ikiqat oldu (Mir Cəlal); Kəbin zəncirini boynuna salıb, ixtiyarını əbədi olaraq ona vermək həm öz müstəqilliyini itirəcəkdi, həm onun məhəbbətini soyudacaqdı... (M.İbrahimov).

TAXMAQ

TAXMAQ – ÇIXARMAQ Geyin xara, geyin ipək; Boynuna tax daş-qaşları (S.
подробнее

TALAQ

TALAQ – NİKAH Bu saat talağını verib səni boşayacağam (S.S.
подробнее

TAM

TAM – YARIMÇIQ Məsələ tam həll olundu. Hə, kapitan, sözüm yarımçıq qaldı (C.Əmirov).

TAMAHKAR

TAMAHKAR – GÖZÜTOX O bilirdi ki, anası tamahkardır (İ.
подробнее

TAMAHKARLIQ

TAMAHKARLIQ – GÖZÜTOXLUQ Ancaq bir neçə vaxtdan sonra tamahkarlıq Baloğlana güc gəldi (C.
подробнее

TANIMAQ

TANIMAQ – DANMAQ At minicisini tanıyar (Ata. sözü) Ay İnci, guya mən evli olduğumu danıram? (S.
подробнее

TANIŞ

TANIŞ – YAD Qaçqın köhnə bir tanış kimi salam verdi (S.Vəliyev); Yad adam gülümsəməyə çalışdı (A.
подробнее

TANIŞLIQ

TANIŞLIQ – YADLIQ Hər təzə tanışlıq ömrə açılan pəncərədir (S.
подробнее

TAPINTI

TAPINTI – İTKİ Bu itki anayçün ağır olsa da; Bu məğrur ananın əyilməz başı... (S.
подробнее

TAPMAQ

TAPMAQ – İTİRMƏK Uşaqlıqda məni itirsəydilər, dağda tapardılar (S.Vəliyev).

TAVAN

TAVAN – DÖŞƏMƏ Döşəmədən tavana qədər, sükut var otağında (R.Rza).

TAY

TAY – CÜT Qatırımın axsaq ayağı girsin sənin kor gözünə, hələ o tay gözüvü də çıxartsın, töksün ovcuna (C.Cabbarlı); Sənin o cüt gözünü bir deşikdən çıxardaram (Ə.Qasımov).

TEZ

TEZ – GEC Gec gəldi, tez öyrəndi (Ata. sözü).

TEZDƏN

TEZDƏN – GEC Arabaçıların biri ilə danışıb səhər tezdən yola çıxdı (Mir Cəlal); Gec tərpəndi (A.
подробнее

TEZLƏŞMƏK

TEZLƏŞMƏK – LƏNGİMƏK Onun məzuniyyətə çıxması, nədənsə tezləşdi.
подробнее

TEZLƏŞMƏK

TEZLƏŞMƏK – YAVAŞIMAQ Bir də ki, bu ancaq faciəni tezləşdirər... (M.
подробнее

TEZLİK

TEZLİK – LƏNGLİK Hərgah üz görsəydin, bu tezlikdə getməzdin (Ə.
подробнее