Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «U» – 39
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UL UN US UT UY UZ
 

UC

UC – ORTA Hələ bu nə ucudur, nə ortası, çox şey görəcəksən (Ə.Haqverdiyev).
подробнее

UCA

UCA – ALÇAQ Alçaq uçan ucaya qonar (Ata. sözü).
подробнее

UCABOYLU

UCABOYLU – BALACABOYLU Anam deyər ki, onların məktəbində balacaboylu uşaqları qabaqda, ucaboyluları dalda oturdurlar, müəllimin yazdığını gərək hamı görsün (M.İbrahimov).

UCADAN

UCADAN – ASTADAN Bu sözlərdən qaşı çatılan zabit öz batıq səsi ilə bir az da ucadan xəbər aldı (M.
подробнее

UCALIQ

UCALIQ – BALACALIQ Dostunun boyca ucalığına həsəd apardı (“Azərbaycan”); Səməd öz boyunun balacalığından birinci dəfə heyifsiləndi (M.İbrahimov).

UCALMAQ

UCALMAQ – ENMƏK Arzu göylərində qoşa ucalmaq; Durubsan ulduzlar sırasında sən (S.
подробнее

UCQAR

UCQAR – YAXIN Gələrəm dalınca bir ucqar bağa; O səkir arxayın yaşıl otlağa (M.
подробнее

UCUZ

UCUZ – BAHA Lap ucuz verirəm, al, baha qiymətə sat (S.Vəliyev).
подробнее

UCUZLAŞMAQ

UCUZLAŞMAQ – BAHALAŞMAQ Şirindir sənətin, şerin neməti; Lakin ucuzlaşmış onun qiyməti (S.
подробнее

UCUZLUQ

UCUZLUQ – BAHALIQ Ucuzluqda alıcının, bahalıqda satıcının üzünü görmə (Ata. sözü).

UÇMAQ

UÇMAQ – ENMƏK Ona elə gəldi ki, uçur; günəşdir, kürəyini yandıran (R.
подробнее

UÇUQ

UÇUQ – ABAD Xülasə hər iki oğru yaxınlıqdakı uçuq hasardan aşdılar (M.
подробнее

UÇULMAQ

UÇULMAQ – TİKİLMƏK Uçulacaq o bir gün zərbəmizlə kökündən (S.
подробнее

UÇUNMA

UÇUNMA – QIZIŞMA Nəhayət, uçunma tez dəf oldu (Ə.
подробнее

UÇURMAQ

UÇURMAQ – QURMAQ Belədir insan, bir yandan uçurur, bir yandan qurur (S.Vurğun).
подробнее

UÇURUM

UÇURUM – DÜZ Yolun aşağısı uçurum idi, dibindən çay axırdı (Çəmənzəminli); Düz yerdə gəzə bilmir, şumda şıllaq atır (Ata. sözü).

UÇUŞ

UÇUŞ – ENİŞ Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar (Ata. sözü); Təyyarənin eniş vaxtı yaxınlaşır.

UĞURLU

UĞURLU – AĞIR – Oğlum, ayağın uğurludur (A.Şaiq); Qonşunun ayağı ağırdır (M.Hüseyn).
подробнее

UĞURSUZ

UĞURSUZ – MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ Çox uğursuz adamdır (M.Hüseyn); Səfəriniz müvəffəqiyyətli idi (“Ulduz”).

ULU

ULU – MÜASİR Qəbul et həyatın ulu səsini (S.
подробнее