Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «X» – 59
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
XA XE XI XO XU
 

XAİN

XAİN – SADİQ Bu xain yenə xəbərə getdi (A.
подробнее

XAİNLİK

XAİNLİK – SADİQLİK Məzlum qorxaq idi, qorxaqlıqla xainlik eyni şeydir (S.
подробнее

XALİS

XALİS – QARIŞIQ Hə, bacı, mən əminəm ki, bu xalis brilyantdır (C.
подробнее

XAM

XAM – TƏCRÜBƏLİ Çünki mən görürəm ki, sən xam adamsan (C.
подробнее

XAN

XAN – KƏNDLİ Yazıq kəndli xan yerini sürür kotanla (S.Rüstəm).
подробнее

XANIM

XANIM – QULLUQÇU Mən gözləyirdim, əvvəl yol xanımındır, sonra qulluqçunun (S.S.Axundov).

XANIMLIQ

XANIMLIQ – QULLUQÇULUQ Xanımlığa gəlməmişəm (A.Şaiq); Sənin elə peşən qulluqçuluq olub (A.
подробнее

XANLIQ

XANLIQ – NÖKƏRLİK Ağsaqqallar gəlib xanlıq dəyirmanının yanında xanı gözləsinlər (Ə.
подробнее

XARAB

XARAB – SAF Ah! Ey cavanlığın gülü; Nə tez soldun, xarab oldun? (Ə.
подробнее

XARABA

XARABA – ABAD Ölkə abad ikən, dəyirman xarab idi (Ata. sözü).

XARABALIQ

XARABALIQ – ABADLIQ Xarabalıqdan abadlıq axtararsınız (C.Cabbarlı).

XARABLAŞMAQ

XARABLAŞMAQ – YAXŞILAŞMAQ Həzərat! Özünüzə məlumdur ki, dünya getdikcə xarablaşır, yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu dünya getdikcə xarab olur... (Ü.Hacıbəyov); Bəhmən bir az arıqlamışdı, amma ağarmışdı, yaxşılaşmışdı (İ.Məlikzadə).

XARİC

XARİC – DAXİL Bahar fəsli təzəcə daxil olmuşdu (Ə.Haqverdiyev); O zaman Kipiani ələ keçdi.
подробнее

XARİCİ

XARİCİ – DAXİLİ Mən öz daxili varlığımla xarici təbiətdəki gözəllik arasında bir uyğunsuzluq hiss etdim (M.İbrahimov). XARİCİ – YERLİ Xarici adamlarla bir az ehtiyatlı hərəkət etmək lazımdır. Semixatkada cəmisi iyirmi-otuz yerli adam yaşayırdı (S.Qədirzadə).

XATAKAR

XATAKAR – XEYİRXAH Xatakar uşaqdır, əlindən bir xata çıxar (“Ulduz”); Qəlbdən xeyirxah olsa da, aciz idi (M.İbrahimov).

XATAKARLIQ

XATAKARLIQ – XEYİRXAHLIQ Onun əlindən xatakarlıqdan başqa bir şey gəlməz (“Azərbaycan”); Xeyirxahlığın üçüncü növü nə fitridir, nə də lovğalıq üzündəndir (M.Talıbov).

XATALI

XATALI – XEYİRXAH Bundan əlavə padşahlıq dumasının vəkili olmaq çox xatalı işdir (S.S.
подробнее

XATIRLAMAQ

XATIRLAMAQ – UNUTMAQ Salman sözarası ona otuz yeddinci ili də xatırlatdı (M.
подробнее

XEYİR

XEYİR – ŞƏR Axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır (Ata. sözü).
подробнее

XEYİRLİ

XEYİRLİ – ŞƏRLİ Xeyirli yola hər bir yerdə, hər hansı anda addım atsan yaxşıdır (M.
подробнее