Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «Z» – 65
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ZA ZE ZI ZO
 

ZABİTƏLİ

ZABİTƏLİ – YUMŞAQ Qız da nə isə başqa milis işçilərindən bir az seçilən bu zabitəli oğlana baxıb gülümsündü (H.Seyidbəyli); Bəndalı necə dili yumşaq, sözünü bilən qanacaqlı olmuşdu (Mir Cəlal).

ZAHİD

ZAHİD – RİND İstəyir cənnəti zahid bu qədər hiylə ilə; Əbləhin fikrini gör, dildə təmənnasına bax (S.Ə.Şirvani); Rind hər şeyi danan, qeydsiz və laübalı adamdır.

ZAHİDLİK

ZAHİDLİK – RİNDLİK Heç birimiz müqəddəslik və zahidlik iddiası etmirik (M.F.
подробнее

ZALIM

ZALIM – ADİL Bu, Cahan xanım kimi zalım və qorxulu deyildi (M.
подробнее

ZARAFATCIL

ZARAFATCIL – QARADİNMƏZ Biz onları kəndimizin Şahmar kimi zarafatcıl gəncləri ilə qarşılayaq (İ.
подробнее

ZAVAL

ZAVAL – SEVİNC Hünərdir keçirən bizi hər oddan; Olarmı hünərə zaval, ay Maral (B.
подробнее

ZAVALLI

ZAVALLI – XOŞBƏXT Mən səndən nə istəyə bilərəm zavallı qadın (C.
подробнее

ZAY

ZAY – YAXŞI Öküzün taydı, işin zaydı (Ata. sözü); Şəhərin ən yaxşı saraylarını o yaratmışdı (M.
подробнее

ZEHİNLİ

ZEHİNLİ – KÜT Səlim çox zehinli uşaqdır (İ.
подробнее

ZƏDƏLİ

ZƏDƏLİ – SAĞLAM Qayçılayanlar isə şüşə kimi ağ, qara salxımları zədəli gilədən təmizləyirdilər (Mir Cəlal); Gənc sağlam salxımları bir tərəfə qoydu (“Jurnalist”).

ZƏFƏR

ZƏFƏR – MƏĞLUBİYYƏT Yazır tarixlərə uğurlu zəfər; Bizim qəhrəmanlar, bizim igidlər (S.
подробнее

ZƏHƏR

ZƏHƏR – ŞİRİN Daima zəhərlər şirinlərin dalında gizlənir (M.S.Ordubadi).

ZƏHƏRLƏNMƏK

ZƏHƏRLƏNMƏK – SAĞALMAQ Havada mığmığa sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı (S.
подробнее

ZƏHƏRLİ

ZƏHƏRLİ – ŞİRİN Həftələr, aylar keçir axşamlı-səhərli; Bəzən şirin, bəzən zəhərli (R.Rza).

ZƏHMƏTKEŞ

ZƏHMƏTKEŞ – TƏNBƏL Ancaq indi ona aydın oldu ki, buradakı zəhmətkeş adamlar çox sadədirlər (S.
подробнее

ZƏHMƏTSEVƏR

ZƏHMƏTSEVƏR – MÜFTƏXOR Ata-anası kimi zəhmətsevərdi (M.
подробнее

ZƏHMLİ

ZƏHMLİ – MÜLAYİM Aslan müəllim zəhmli bir adam idi (İ.
подробнее

ZƏİF

ZƏİF – GUR Qızcığazın zəif səsini eşitdim (M.
подробнее

ZƏİFLƏMƏK

ZƏİFLƏMƏK – GÜCLƏNMƏK Mal azalmış, alver zəifləmişdi (Ə.Vəliyev); Sonanın hıçqırığı gücləndi (Ə.
подробнее

ZƏİFLƏR

ZƏİFLƏR – GÜCLÜLƏR Axırda zəiflər yavaşca başlayırlar əkilməyə və güclülər, yəni dəstə sahibləri qalırlar məclisdə (C.Məmmədquluzadə).

ZƏKALI

ZƏKALI – FƏRASƏTSİZ Zəkalı adamdı. Bir dəfə eşitdiyi söz həmişəlik hafizəsində qalırdı (S.
подробнее

ZƏQQUM

ZƏQQUM – ŞİRİN Heyif oldu yarın şirin söhbəti; Zəhərə, zəqquma, ağıya döndü (Molla Cümə).

ZƏLİL

ZƏLİL – XOŞBƏXT Bəs nə üçün başı salamat və varlı sahibkarlar yoxsul və zəlil adamlara rəhm edirlər? (M.Talıbov); Sən xoşbəxtsən, mən də üstəlik (Mir Cəlal).

ZƏLİLLİK

ZƏLİLLİK – XOŞBƏXTLİK Şadlıq ilə saxladığın aşığı; Zəlilliklə imtahana çəkirsən (Aşıq Ələsgər); Mən əslən kəndimizin, bütün xalqımızın xoşbəxtliyi ilə fəxr edirəm (Mir Cəlal).

ZƏNGİN

ZƏNGİN – KASIB Mən Girdmanın zəngin adamlarını köməyə çağırmışam (M.
подробнее

ZƏNGİNLƏŞMƏK

ZƏNGİNLƏŞMƏK – YOXSULLAŞMAQ – Bəli, insan təbiəti dərk etməklə, onu dəyişdirməklə özü də zənginləşir (S.Rəhimov); Qəlbimiz cırlaşır, yoxsullaşırsa; O qəlbi boğmağı bacarmağımız (X.Rza).

ZƏNGİNLİK

ZƏNGİNLİK – YOXSULLUQ Onda böyük zənginlik arzusu var idi (Çəmənzəminli); Mən onun üçün ağlayıram ki, sənə korluq, yoxsulluq peşəsi öyrətdim (Mir Cəlal).

ZƏRƏR

ZƏRƏR – XEYİR Bunun xeyri var ki, zərəri yoxdur; Gülməli insanlar həyatda çoxdur (S.Vurğun).

ZƏRƏRLİ

ZƏRƏRLİ – XEYİRLİ Zərərli həşəratın məhv olması üçün şərait hazırlanır (Ə.
подробнее

ZƏRƏRSİZ

ZƏRƏRSİZ – XEYİRSİZ Şeyx, o bir möhtərəm, zərərsiz adam; hər müsafir, qəribü aciz adam (H.
подробнее