Слово ACGÖZ в словаре антонимов азербайджанского языка.

ACGÖZ – GÖZÜTOX Acgöz mədənçilər quyu qazıldıqca yanlarını bərkitmədiklərindən çox zaman quyu uçur (A.Şaiq); Gözütox adamlar heç kəsin malına göz dikməzlər.

← ABIRSIZ

ABIRSIZ – HƏYALI Abırsızdan həyanı saxla (Ata.

ACIDİL →

ACIDİL – ŞİRİNDİL Qoca bağban sərt təbiətli, acıdil, əsəbi və daima savaşan arıq kişi idi (M.