ACIDİL

ACIDİL – ŞİRİNDİL Qoca bağban sərt təbiətli, acıdil, əsəbi və daima savaşan arıq kişi idi (M.Hüseyn); Gülüş şirindil qadındır.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ACIDİL 1. злоречивый, колкий, язвительный, злоязычный, злой на язык; 2. ехидный; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ACIDİL прил. злоязычный, злоречивый, злой на язык, ехидный подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

ACIDİL ACIDİL (acı söz deyən) Ya da ki, çox sevirəm, eşqimiz şiddətlidir; Ya mən acıdiləm çox, ya da qız hiddətlidir (M.Rahim); ƏZVAY (məc.) Bəli, dünyada əzvay adam az deyil (Anar); DİLİACI. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan