ACIQLI

ACIQLI – MÜLAYİM Kərbəlayı acıqlı səslə cavab verdi (Çəmənzəminli); Buludlar dağılmış, yenə Təbrizdə mülayim, xoş işıqlı günəş çıxmışdı (M.İbrahimov).

ACIQLI – SAKİT Nə üçün bizlə həmişə acıqlı danışırsan (İ.Əfəndiyev); Çox sakit danışırdı (Elçin).

ACIQLI – TƏMKİNLİ Səkinə zahirən nə Pərişan kimi narahat, nə də Rüstəm kişi kimi acıqlı idi (M.İbrahimov); O indi də birinci dəfə gördüyü kimi sakit və təmkinli idi (M.İbrahimov).

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ACIQLI 1. сердитый, злой, злобный; 2. сердито, злобно; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ACIQLI I прил. сердитый, злой, злобный, обозлённый, озлобленный, гневный. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

ACIQLI I. s. 1. angry, cross; bir kəsə acıqlı olmaq to be* angry / cross with smb. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan