ACITMAQ

ACITMAQ – SAKİTLƏŞDİRMƏK Qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı (Ə.Vəliyev); Bir anlıq iztirabdan sonra ata və balanı sakitləşdirdilər (A.Məmmədrza).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ACITMAQ₁ f. 1. Acı etmək, acılaşdırmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar. подробнее
ACITMAQ₂ f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Sözüm onu acıtdı. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ACITMAQ 1 глаг. 1. огорчать, огорчить, обижать, обидеть. Sözlərim onu acıtdı мои слова огорчили его 2. подробнее

Словарь омонимов азербайджанского языка

ACITMAQ ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

ACITMAQ f. 1. to ferment (d.); 2. (xəmir) to leaven (d.); 3. to make* (d. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan