Слово ACLIQ в словаре антонимов азербайджанского языка.

ACLIQ – BOLLUQ Ta aclıq bizə qalib gəlməyincə evlərimizə qayıtmazdıq (S.S.Axundov); Heç bir bolluq, naz-nemət və anadangəlmə səadət onun insan təbiətini poza bilməmişdi... (M.İbrahimov).

← ACİZLİK

ACİZLİK – BACARIQLILIQ Ümidsiz olmaq acizlikdir. İnsan yer üzünə səadət üçün gəlir (M.

AÇIQ →

AÇIQ – BÜKÜLÜ İndi xanım da görürdü ki, Güləbətinin qolu dirsəyə qədər açıqdır (M.