AÇIQ

AÇIQ – BÜKÜLÜ İndi xanım da görürdü ki, Güləbətinin qolu dirsəyə qədər açıqdır (M.İbrahimov); Bükülü o qədər ağır idi ki, Güləbətin zorla yeriyir... (M.İbrahimov).

AÇIQ – DONUQ Təbrizin açıq-mavi göyləri, ayna kimi təmiz üfüqləri daralmağa, onu boğmağa başlayırdı (M.İbrahimov); Bizi çeşmək taxmış, donuq sifətli, yaşlı bir qadın qarşıladı (“Azərbaycan”).

AÇIQ – GİZLİ Tələbələrdən Qurban Mərəndi adlı birisi öz açıq fikirləri və cəsarətli hərəkətləri ilə Firidunun diqqətini cəlb etmişdi (M.İbrahimov); Hər duyan qəlbin, əzizim, gizli bir sevdası var (S.Vurğun).

AÇIQ – TUTQUN Yığıncaqdan sonra artistlər açıq havada konsert verdilər (S.Rüstəm); İndi də hava boğuq və tutqun idi (M.İbrahimov).

AÇIQ – TÜND Mən də belə düşünürəm, yoldaş mayor, qəhvəyi rəngli avtomobil günəş şüası altında açıq rəngli, kölgədə isə tünd görünə bilər (C.Əmirov).

AÇIQ – YUMULU Buyurun, qapımız açıqdır sizə; Yurdu tapşırırıq əllərinizə (S.Vurğun); Bağır Nurcabbarın yumulu gözlərinə baxa-baxa başını buladı (İ.Məlikzadə).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AÇIQ sif. 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AÇIQ 1. открытый, раскрытый, распахнутый; 2. прямой, откровенный, явный; 3. светлый, бледный; 4. непокрытый, неприкрытый; 5. ясный, непасмурный; 6. легальный; 7. открыто, явно, ясно; прямо, откровенно; разборчиво; легально; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AÇIQ I прил. 1. открытый: 1. незакрытый, незапертый. Açıq pəncərə открытое окно, açıq qapı открытая дверь, açıq şkaf открытый шкаф 2) непокрытый, не в помещении. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка (краткий)

AÇIQ örtüsüz подробнее
AÇIQ geniş — vüsətli подробнее
AÇIQ sərbəst — maneəsiz подробнее
AÇIQ buludsuz — aydın — təmiz подробнее
AÇIQ boşluq — meydan подробнее
AÇIQ çılpaq — üryan — örtüsüz подробнее
AÇIQ aşkar — bəlli подробнее
AÇIQ anlaşıqlı — məntiqli подробнее
AÇIQ açıqcasına — qorxmadan — çəkinmədən подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan