AÇILMAQ

AÇILMAQ – BƏRKİMƏK Bərkidi ayağı, açıldı əli; Yüyürdü həyətə, atıldı çaya (H.Hüseynzadə).

AÇILMAQ – BÜZÜŞMƏK İsti dəydikcə donları açılırdı. Soyuqdan büzüşmüşdülər (“Ulduz”).

AÇILMAQ – QAPANMAQ Bir şey aydın idi ki, o zaman bulanlıq selə düşüb hara getdiyini bilməyən adam kimi gözləri qapanmışdı (M.İbrahimov); Hər kimə vurub, yapış desən, yapışar, açıl desən açılar (A.Şaiq).

AÇILMAQ – ÖRTÜLMƏK Dalanda ayaq səsi eşidildi, dərhal evin qapısı zərblə açıldı (Mir Cəlal); Qapı uşaqların üzünə örtüldü (İ.Şıxlı).

AÇILMAQ – SOLMAQ Gül ilə həmzəban olubdu bülbül; Açılıb bənövşə, yasəmən, sünbül (Q.Zakir); Həyətdəki güllər soldu (“Ulduz”).

AÇILMAQ – TUTULMAQ Ürəyim, ciyərim xarab, mədəm xarab, dilim də gah tutulur, gah açılır (S.S.Axundov).

AÇILMAQ – YIĞILMAQ Qarmon kimi gah yığılır, gah açılır dağ yolları (T.Şahdağlı).

AÇILMAQ – YUMULMAQ Açıldı, yumuldu qatı duman, sis; Buz salxımsalxımdır, qar yumaq-yumaq (H.Hüseynzadə).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AÇILMAQ f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AÇILMAQ 1. открываться, отворяться; 2. раскрываться, обнаруживаться; 3. развязываться, распутаться; 4. расстегиваться; 5. отпрягаться; 6. отцепляться; 7. раскутываться; 8. раскручиваться, разматываться; 9. разжиматься; 10. распускаться, расцвести; 11. рассеяться, проясняться, просветлеть (о погоде); 12. раскатываться (тесто); 13. открыться (о вакансии); 14. раздаваться (о выстреле); подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AÇILMAQ глаг. 1. открываться, открыться: 1) распахиваться, распахнуться. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка (краткий)

AÇILMAQ aralanmaq — seyrəklənmək подробнее
AÇILMAQ başlanmaq подробнее
AÇILMAQ yaranmaq подробнее
AÇILMAQ tapılmaq подробнее
AÇILMAQ çiçəklənmək — yarpaqlanmaq подробнее
AÇILMAQ deşilmək — dəlinmək — qazılmaq подробнее
AÇILMAQ baxmaq подробнее
AÇILMAQ qopmaq — sökülmək подробнее
AÇILMAQ cilalanmaq — pardaqlanmaq — təmizlənmək — parıldamaq — işıldamaq подробнее
AÇILMAQ atılmaq — partlamaq подробнее
AÇILMAQ boşalmaq подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan