AÇMAQ

AÇMAQ – YUMMAQ Ağzını açır, yumur, danışır, amma səsini eşitmirik, danışıb qurtarır (Anar).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AÇMAQ f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s.-ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AÇMAQ 1. открывать, отворять; 2. раскрывать, раскрыть, обнаруживать, обнаружить; 3. развязывать, развязать, распутать; 4. расстегивать, расстегнуть; 5. отпрягать, отпрячь; 6. отцеплять, отцепить; 7. рскутывать, раскутать, развернуть, развертывать, распаковывать, распаковать; 8. раскручивать, раскрутить, разматывать, размотать; 9. рассучивать, рассучить; 10. раскупоривать, раскупорить; 11. разжимать, разжать, разинуть; 12. катать, раскатать (тесто); 13. нравиться, устраивать, удовлетворять (кого); 14. начинать (разговор, беседу); 15. распускаться, распустить, расцветать, расцвести; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AÇMAQ 1 глаг. kimi 1. устраивать, удовлетворять кого. Belə iqlim məni açır такой климат по мне (по моему вкусу, меня устраивает) 2. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка (краткий)

AÇMAQ aralamaq подробнее
AÇMAQ başlamaq подробнее
AÇMAQ yaranmaq подробнее
AÇMAQ çiçəklənmək — güllənmək — yarpaqlanmaq подробнее
AÇMAQ deşmək — dəlmək подробнее
AÇMAQ genişlənmək — vüsətlənmək — uzatmaq — böyütmək — genəltmək подробнее
AÇMAQ cilalamaq — parıldatmaq — təmizləmək — ağartmaq подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan