ADİ

ADİ – CİDDİ Bu, adi yol hadisələrindən biri idi. Baba keşiş hiss edirdi ki, nə isə daha əsaslı, daha ciddi hadisə baş verib (Elçin).

ADİ – QƏRİBƏ Qısır Qarı adi adamlar kimi gəzə bilmirdi, həmişə yüyürürdü, həmişə qaçırdı (Elçin); Özünü qəribə adam kimi aparırdı (İ.Əfəndiyev).

ADİ – MÜRƏKKƏB Ən çətin zamanlarda Əsgər kişi öz kitabxanasını adi səliqə ilə saxlamışdı (Mir Cəlal); Bəli, mürəkkəbdir həyat səhnəsi; hər şeyi göz görüb seçə bilməyir! (H.Hüseynzadə).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ADİ sif. [ər.] 1. Adət halına keçmiş, gündəlik, hər vaxtkı. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ADİ 1. обыкновенный, обычный; 2. простой, заурядный; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ADİ прил. 1. обычный, привычный, всегдашний. Adi vaxt обычное время, adi il обычный год, adi gün обычный день, adi həyat обычная жизнь, строит. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan