Слово ADİL в словаре антонимов азербайджанского языка.

ADİL – ZALIM Qurban otuz səkkiz ya qırx yaşında bir ağıllı, doğru və adil bir adam idi (İ.Musabəyov); Bu gün sinəmizə bu dərdi yazaq; Sabah zalımların qəbrini qazaq (S.Vurğun).

← ADİ

ADİ – CİDDİ Bu, adi yol hadisələrindən biri idi.

AFƏRİN →

AFƏRİN – LƏNƏT Afərin, bacım Zeynəb, indi otur, bunları dəstə tutaq... (S.S.