AFƏRİN

AFƏRİN – LƏNƏT Afərin, bacım Zeynəb, indi otur, bunları dəstə tutaq... (S.S.Axundov); Atana lənət, ay Salman, bir tülkü sənə tay ola bilməz, gör sözü nə yerinə salır (M.İbrahimov).

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

AFƏRİN межд. хвала, честь и слава; прекрасно! браво! молодец! молодчина! 1. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

AFƏRİN AFƏRİN, ƏHSƏN (tərif ifadə edir) Eşq olsun, ay xanım, afərin, əhsən (M. подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

AFƏRİN Farsca afəridən (yaratmaq) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan