Слово AĞA в словаре антонимов азербайджанского языка.

AĞA – NÖKƏR Ağa borc eylər, nökər xərc (Ata. sözü).

← AĞ

AĞ – QARA Ağ köynəyin boynuna; Qara ləkə düşərdi (H.Hüseynzadə).

AĞALIQ →

AĞALIQ – NÖKƏRÇİLİK Hər əli silah tutan aləmə ağalıq etmək istəyirdi (Mir Cəlal); Eh, nökərçilik də bir kişilik deyil, vallah, hamballıq bunun yanında bir xanlıqdır (Ə.Haqverdiyev).

Это слово в других словарях: