AĞALIQ

AĞALIQ – NÖKƏRÇİLİK Hər əli silah tutan aləmə ağalıq etmək istəyirdi (Mir Cəlal); Eh, nökərçilik də bir kişilik deyil, vallah, hamballıq bunun yanında bir xanlıqdır (Ə.Haqverdiyev).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AĞALIQ is. 1. Hakimiyyət, hökmranlıq. // Böyüklük, başçılıq. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AĞALIQ 1. господство, владычество, барство; 2. барский, господский дом, двор, имение, усадьба подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AĞALIQ I сущ. 1. господство, владычество 2. барство II прил. 1. господский 2. подробнее

Словарь омонимов азербайджанского языка

AĞALIQ AĞALIQ I is. Hökmranlıq etmək. Nə haqq ilə mənim evimdə ağalıq edirsən? (C.Cabbarlı). AĞALIQ II is. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AĞALIQ i. supremacy; domination, rule; ağalıq etmək to dominate (over), to rule (over); to command (d. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan