Слово GƏRGİN в словаре антонимов азербайджанского языка.

GƏRGİN – SAKİT Şəhərdə vəziyyət gərgin idi (S.Vəliyev); Sakit və azca qüssəli nəzərlərimi ona dikib durdum (M.İbrahimov).

← GƏRƏKSİZ

GƏRƏKSİZ – VACİB Tacidar, gərəksiz keçmişi burax! (A.

GƏRGİNLƏŞMƏK →

GƏRGİNLƏŞMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Soldatın üzü ani bir titrəyişlə tərpəndi, əzələləri daha da gərginləşdi, iti çənəsi əsdi (M.İbrahimov); Günəş günorta yerinə gələndə Tehranın bütün küçələri boşalmış və sakitləşmişdi (M.İbrahimov).