Слово ZƏHƏRLƏNMƏK в словаре антонимов азербайджанского языка.

ZƏHƏRLƏNMƏK – SAĞALMAQ Havada mığmığa sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı (S.Vurğun); – Çarpayı... Ana, ay ana mən sağalacağam, elə deyilmi? (M.Hüseyn).

← ZƏHƏR

ZƏHƏR – ŞİRİN Daima zəhərlər şirinlərin dalında gizlənir (M.S.Ordubadi).

ZƏHƏRLİ →

ZƏHƏRLİ – ŞİRİN Həftələr, aylar keçir axşamlı-səhərli; Bəzən şirin, bəzən zəhərli (R.Rza).