Слово ZƏLİLLİK в словаре антонимов азербайджанского языка.

ZƏLİLLİK – XOŞBƏXTLİK Şadlıq ilə saxladığın aşığı; Zəlilliklə imtahana çəkirsən (Aşıq Ələsgər); Mən əslən kəndimizin, bütün xalqımızın xoşbəxtliyi ilə fəxr edirəm (Mir Cəlal).

← ZƏLİL

ZƏLİL – XOŞBƏXT Bəs nə üçün başı salamat və varlı sahibkarlar yoxsul və zəlil adamlara rəhm edirlər? (M.Talıbov); Sən xoşbəxtsən, mən də üstəlik (Mir Cəlal).

ZƏNGİN →

ZƏNGİN – KASIB Mən Girdmanın zəngin adamlarını köməyə çağırmışam (M.