A

A, a

the 1st letter of the Azerbaijani alphabet

A

nid. (Cümlənin əvvəlində işlənərək müraciət bildirir) Hey! Hi!; A yoldaş! Hey! Comrade!

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

A₁ Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə. подробнее
A₂ nida. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

A первая буква азербайджанского алфавита подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

A 1 1. первая буква азербайджанского алфавита и гласный звук [a], обозначаемый этой буквой 2. подробнее

Словарь омонимов азербайджанского языка

A A I Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. A II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir. подробнее

Англо-азербайджанский словарь

A A, a n (pl A’s, a’s) ingilis əlifbasının 1-ci hərfi. a 1. qeyri-müəyyənlik artikli; 2. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan