Слово AŞAĞIDA в азербайджанcко-английском словаре.

z. below, underneath, at the foot (of), at the bottom (of); ~ xatırladılmış stated / mentioned below; ~ adı çəkilən named below; ~ qol çəkənlər the undersigned; səhifənin aşağısında at the foot of the page

← AŞAĞI-YUXARI

z. 1. down and up; 2. ~ danışmaq to beat* about the bush; amer.