A

первая буква азербайджанского алфавита

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

A₁ Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə. подробнее
A₂ nida. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

A 1 1. первая буква азербайджанского алфавита и гласный звук [a], обозначаемый этой буквой 2. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan