A

1

1. первая буква азербайджанского алфавита и гласный звук [a], обозначаемый этой буквой

2. первый (при перечислениях в алфавитном порядке). Beşinci maddənin “a” bəndi пункт “а” статьи пятой
2
межд. эй (употребляется при обращении). A yoldaş! Эй, товарищ!
3
част.

1. а (употребляется в начале фразы, выражает догадку, восторг, удивление). A … tapdım! А … нашёл! A … sizsiniz? А … это вы?

2. -ка:
1) употребляется в конце фразы и выражает удивление, недоумение. Bir buna bax, a! посмотри-ка на него!
2) употребляется в начале фразы для привлечения внимания. A, bir ora baxın смотрите-ка туда

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

A₁ Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə. подробнее
A₂ nida. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

A первая буква азербайджанского алфавита подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan