ADADOVŞANI

I
сущ. кролик, крольчиха. Adadovşanlarının saxlanması содержание кроликов, adadovşanı sürüsü стадо кроликов; adadovşanı damı крольчатник; adadovşanlarının balalaması окрол
II
прил. кроличий, кроликовый. Adadovşanı dərisi кроличья шкурка, adadovşanı yuvası кроличье гнездо, adadovşanı xəzi кроликовый мех

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ADADOVŞANI is. zool. Əhli şəraitdə saxlanıb artırılan dovşan növü. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan