ADAM

I
сущ.

1. человек:
1) отдельная личность, член общества. Yaxşı adam хороший человек, qəribə adam странный человек, yumşaq adam мягкий человек, iş adamı человек дела, elm adamı человек науки, sənət adamı человек искусства, orta yaşlı adam человек средних лет, adam tanımaq разбираться в людях
2) заступник

2. вульг. любовник, любовница
II
прил. человеческий, человечий. Adam əli человеческая рука, adam səsi человеческий голос; adam ayağı dəyməyən yerlər места, где не ступала человечья нога
◊ adamın boyuna baxma, işinə bax о человеке суди не по виду, а по делам, adama öz vətəni anadır, özgə diyyar – analıq родимая сторона – мать, чужая – мачеха; suyun lal axanı, adamın yerə baxanı в тихом омуте черти водятся; dağ dağa qovuşmaz, adam adama qovuşar гора с горой не сходится, а человек с человеком встретится; adamın dili başına bəladır язык мой – враг мой; adam olmayan yerdə adamdır на безрыбье и рак рыба; dəmiri nəm çürüdər, adamı qəm не работа сушит, а забота; adam eləmək kimi сделать человеком, вывести в люди кого ; adam arasına çıxarmaq kimi вывести в люди кого; adam arasına çıxmaq появляться в обществе, приобрести человеческий облик; adam yerinə qoymamaq kimi не считать за человека кого , относиться к кому без уважения; adamın gözü qaralır в глазах темнеет у кого-л. ; adamın qanı donur кровь в жилах стынет (застывает); adam oynatmaq разыгрывать кого-л. , морочить голову кому-л.; adam olmaq стать человеком, выйти в люди; adam sifətinə düşmək приобрести человеческий облик; adam saymamaq kimi не считать за человека, ни в грош не ставить кого; adam cərgəsinə çıxmaq выбиваться, выбиться в люди; adam kimi söz demək говорить человеческим языком, говорить по-человечески; adamın dili dolaşır язык у кого-л. заплетается; adam ol! будь человеком! adam görmək найти ходатая (обычно для неблаговидного дела); adam salmaq посылать ходатая к кому-л.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ADAM is. [ər.] 1. Heyvandan fərqli olaraq danışmaq və düşünmək, ictimai əmək prosesində alət qayırmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan canlı məxluq; insan, bəşər. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ADAM 1. человек; 2. благовоспитанный, гуманный человек; подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan