ADAMCIĞAZ

сущ. уменьш. человечек

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ADAMCIĞAZ oxş. Yazıq adam, fağır adam; zavallı, mərhəmətə layiq insan (bəzən kinayə və istehza ilə “məhdud düşüncəli, səthi adam” mənasında işlənir). подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan