AERODİNAMİKA

сущ. авиа. аэродинамика (раздел аэромеханики, изучающий законы движения воздуха и других газов и силы, возникающие на обтекаемых ими телах)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AERODİNÁMİKA [yun.] Havanın və digər qazların hərəkətindən, habelə qazların, onların içində olan cisimlərə təsirindən bəhs edən elm. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan