AEROFOTOŞƏKİL

сущ. аэрофотоснимок. Aerofotoşəkillərin təhlili дешифровка аэрофотоснимков