AEROLOGİYA

сущ. аэрология (наука, изучающая верхние слои земной атмосферы)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AEROLÓGİYA [rus.] Havanın üst təbəqələrinin fiziki, kimyəvi və başqa xassələrini tədqiq edən elm. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan