AFAQ

сущ. поэт.

1. горизонт

2. окрестность

2. Вселенная, мир

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанских женских имен.

AFAQ "apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir). подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan