AĞA

I
сущ. устар.

1. ага, господин, бек, хозяин

2. титул дворян

3. разг. отец, старший брат (при обращении к отцу или старшему брату)

4. властитель, повелитель, глава

5. в сочет. с собственными именами: Cəlil ağa Джалил-ага
II
прил. разг. главный, господствующий. Ağa (hakim) siniflər господствующие классы, ağa (hakim) dil господствующий язык
◊ ağa kimi yaşamaq жить барином, жить на широкую ногу; başının ağası kimin полновластный хозяин чей, над кем

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AĞA is. köhn. 1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AĞA 1. господин, барин, сударь, хозяин; 2. титул дворян; 3. прозвище сеидов (потомков Магомеда) и духовенства у магометан; 4. отец (при обращении к отцу); подробнее

Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

AĞA böyük, cənab, sahib; seyid (İranda məmur adlarına artırılır). Bir sıra türk xalqlarında «aka», «əkə» şəklində də işlənir. Hörmət əlaməti olaraq böyük qardaşa da «ağa» deyilir. Bir çox mürəkkəb şəxs adlarının yaranmasında fəal iştirak edir. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan