AĞACOVAN

зоол. сущ.

1. древоточец (ночная бабочка, гусеница которой питается древесиной). Ağacovan kəpənəklər бабочки-древоточцы

2. точильщик (жук, вредитель древесины)