AHƏNGDAR

I
прил.

1. гармоничный. Boyaların ahəngdar uyğunlaşması гармоничное сочетание красок, ahəngdar düzülüş гармоничное расположение чего-л.

2. гармонический, соразмерный. Ahəngdar tərbiyə гармоническое воспитание, ahəngdar inkişaf гармоническое развитие

3. благозвучный. Ahəngdar musiqi aləti благозвучный музыкальный инструмент

4. ритмичный. Ahəngdar rəqs ритмичный танец

5. созвучный. Zəmanəmizlə ahəngdar созвучный нашему времени

6. мелодичный. Ahəngdar səs мелодичный голос

7. музыкальный, стройный, согласованный
II
нареч.

1. гармонично

2. гармонически

3. благозвучно

4. ритмично

5. созвучно

6. мелодично

7. музыкально

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AHƏNGDAR sif. [fars.] 1. Səsləri və ya rəngləri arasında uyğunluq (ahəng) olan; qulağa (gözə) xoş gələn, qulaqları (gözləri) oxşayan, gözəl səslənən; ahəngli, xoş, lətif. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AHƏNGDAR созвучный, благозвучный, мелодичный, гармоничный, музыкальный, ритмичный подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan