AİLƏBAZ

прил. допускающий семейственность, приверженный к семейственности

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AİLƏBAZ sif. və is. [ər. ailə və fars. ...baz] Ümumi mənafeyi deyil, birinci növbədə öz qohum və yaxınlarının mənafeyini güdən (adam). подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan