AİLƏBAZLIQ

сущ. семейственность (порочный принцип подбора кадров, распределения работы и т.п. с предоставлением льгот родственникам или близким людям). Kadrların seçilməsində ailəbazlıq семейственность в подборе кадров

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AİLƏBAZLIQ is. Ümumi mənafeyin ziddinə olaraq, ilk növbədə öz qohumlarının və yaxın adamlarının mənafeyini güdmə. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan