AİLƏPƏRƏSTLİK

сущ.

1. приверженность к семье

2. см. ailəbazlıq

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AİLƏPƏRƏSTLİK is. 1. Ailəsinə məhəbbət, ailəsini sevmə. 2. B a x ailəbazlıq. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan