AKADEMİYA

I
сущ. академия:

1. название высших государственных научных учреждений. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Национальная Академия наук Азербайджана, Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti Президиум Академии наук, akademiyanın həqiqi üzvü действительный член академии, akademiyanın müxbir üzvü член-корреспондент академии

2. название некоторых учебных заведений. Hərbi akademiya военная академия, kənd təsərrüfatı akademiyası сельскохозяйственная академия
II
прил. академический. Akademiya institutları академические институты

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AKADÉMİYA [miladdan qabaq IV əsrdə Afina şəhəri yaxınlığındakı bağlarda qədim yunan filosofu Platon tərəfindən təşkil edilmiş məktəbin adından] 1. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan