AKADEMİZM

сущ. академизм:

1. чисто теоретическое направление в научных и учебных занятиях, оторванность их от практики, от требований общественной жизни

2. направление в изобразительном искусстве, догматически следовавшее определённым классическим образцам

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AKADEMİ́ZM [yun.] 1. Elm və tədris məşğələlərində sırf nəzəri cəhətə həddindən artıq fikir verilməsi, onların praktikadan, həyatın tələblərindən ayrılması. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan