AKKOMODASİYA

сущ. биол. мед. , лингв. аккомодация, приспособление. Gözlərin akkomodasiyası аккомодация глаз, nitq orqanlarının akkomodasiyası аккомодация органов речи