AKKORD

муз.
I
сущ. аккорд (одновременное сочетание нескольких звуков различной высоты)
II
прил.

1. аккордовый. Akkord tonlar аккордовые тоны

2. аккордный. Akkord iş аккордная работа (вид сдельной работы), akkord əmək haqqı аккордная заработная плата

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AKKÓRD is. [ital.] mus. Bir-birindən çeşidli intervalda yerləşən, eyni zaman ərzində ən azı üç həmahəng səslənən tonun birləşməsi. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan