AKMEİZM

сущ. лит. акмеизм (течение в русской поэзии 1912-1921 гг.)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AKMEİ́ZM [yun.] 1912-1913-cü illərdə rus ədəbiyyatında meydana gəlmiş burjuazadəgan cərəyanı. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan