AL

1
прил. красный, алый, пурпурный. Al don красное платье, al bayraq красное знамя, al qan алая кровь, al şəfəq алая заря

2. румяный, розовый. Al yanaqlar румяные щёки

3. багровый (густого, тёмного оттенка, красный). Al günəş багровое солнце; al qanına boyamaq kimi изрубить кого; al qana boyanmaq быть обагрённым, обагряться в крови; əllərini al qana boyamaq обагрять руки в крови (убивать; проливать кровь чью )
2
устар. в сочет. со словом “ dil ” хитрость, лукавство, притворство, обман; al dillə притворством, хитростью, обманом; al dilə tutmaq стараться уговорить, обмануть

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AL₁ 1. sif. Qırmızı. Al bayraq. Al qan. Al şəfəq. подробнее
AL₂ is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Aldandılar, aldanmadıq dünyəvi məkrü alına. подробнее
AL₃ is. Xurafata inananların təsəvvüründə: qaranlıqda tək qaldıqda guya insanın gözünə görünən mövhum surət, xəyal; qulyabanı (bəzən “al anası” şəklində işlənir). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AL 1. алый, румяный, красный; 2. чистейший; подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

AL (Ağcabədi, Ağdam, Bakı, Cəbrayıl, Füzuli, Qazax) hiylə, yalan. – Məni al dilə tutma, nə sözün var mərdana deynən (Ağdam) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan