ALA

1
прил.

1. пёстрый, разноцветный

2. разношёрстный (имеющий шерсть разных цветов, оттенков – о животном)

3. пятнистый, пегий, сизый, серо-бурый, тёмно-серый. зоол. Ala qarğa серая ворона, ala balıqlar сизые рыбки

4. поэт. голубой. Ala gözlər голубые глаза
II
сущ. мед. витилиго, песь (накожная болезнь, проявляющаяся в виде белых пятен). Şəbəkəli ala сетчатое витилиго
◊ ala itdən məşhur каждая собака знает, каждый знает (о человеке); ilan vuran ala çatıdan qorxar пуганая ворона куста боится
2
сущ.

1. диал. сорняк

2. разг. съедобная зелень

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ALA₁ 1. sif. Qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan. подробнее
ALA₂ is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). подробнее
ALA₃ is. məh. 1. B a x alaq. 2. Yeməli göyərti. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ALA 1. пестрый, разноцветный, разношерстный; 2. пятнистый, пегий, пелёсый; 3. накожная болезнь в иде белых пятен; подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ALA I (Gədəbəy, Göyçay, Qazax, Tovuz, Yevlax) alaq. – Qızdar bostanın alasını çəkif qutardılar (Tovuz) II (Şəki) göyərti, tərəvəz. – Bazara ge:rəm ala almağa III (Bakı) xəstəlik nəticəsində üzdə əmələ gələn ağ ləkə. – O:n üzgözin ala basıb IV (Dərbənd, Xaçmaz) üstündə toyuqlar oturmaq üçün düzəldilən yer. – Ala sarayda bir divarda düzəldilədi (Dərbənd) Ala çəx’məx’ (Basarkeçər) – dilə tutub sirr almaq. – Məmməd məni ala çəkif sirrimi öyrəndi подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan